»Utile»Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDITII de utilizare a paginii www.webcar.ro

 

I. Prevederi generale

Aceasta secțiune conține reglementările obligatorii aplicabile oricărei persoane fizice sau juridice care vizitează paginile și / sau folosește serviciile oferite de pagina www.webcar.ro. Orice persoană care vizitează site-ul www.webcar.ro sau se înregistrează ca utilizator persoană juridică (dealer) se consideră, în mod automat, că a luat la cunoștință și este de acord cu termenii și condițiile de utilizare, pe care le acceptă fără rezerve, așa cum sunt prezentate în cele ce urmează.

Reglementările sunt elaborate și impuse de către proprietarul site-ului www.webcar.ro și vor putea fi modificate de către acesta fără consimțământul și fără anunțarea, în prealabil, a utilizatorilor săi. În orice moment se face accesarea, în secțiunea „Termeni și condiții”, utilizatorii au la dispoziție și pot consulta termenii și condițiile în vigoare la momentul accesării site-ului.


II. Descrierea serviciilor

Furnizorul, NextCar GmbH, oferă servicii de publicare de anunțuri pentru vânzarea diferitor tipuri de autovehicule și alte servicii aferente vânzării de vehicule, prin intermediul paginii web www.webcar.ro, pentru clienți de pe întreg teritoriul Europei.

NextCar GmbH este entitate juridică germană, cu sediul în Germania, Otto-Hahn Straße 13B, 85521 Hohenbrunn, OT Riemerling.

Pagina www.webcar.ro este administrată și moderată de către furnizor, prin intermediul operatorilor desemnați. Furnizorul oferă posibilitatea publicării anunțurilor pentru societăți specializate în vânzarea de vehicule, denumiți, în continuare, „dealeri”.

Anunțul online este mijlocul prin care utilizatorii pot lansa spre publicare oferte de vânzare de autovehicule pentru potențiali cumpărători din întreaga Europa pe pagina www.webcar.ro. Modalitatea și condițiile de publicare a anunțurilor sunt prevăzute la punctul V.

În prezentul document, termenul „vehicul” / „autovehicul” poate să desemneze un autoturism, o autoutilitară, un autocamion, un autobuz sau un orice alt tip de autovehicul, precum și piese sau accesorii auto, servicii și lucrări aferente industriei auto și sisteme mecanice utilizate pentru transport, după caz.


III. Instrumente de căutare a informațiilor și legături cu alte pagini web

Pagina www.webcar.ro conține legături (link-uri) către alte pagini web, precum și trimiteri și instrumente de căutare a informațiilor oferite de alți furnizori de servicii informaționale. Astfel, NextCar GmbH facilitează accesul utilizatorilor săi la informații considerate relevante și atractive, precum și materiale publicitare oferite de alți furnizori. Potrivit art. 15 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, prin punerea la dispoziția destinatarilor a serviciului, a unor instrumente de căutare a informațiilor sau a unor legături cu alte pagini web, NextCar GmbH nu este răspunzător pentru informația în cauză și nu-și asumă nicio obligație pentru conținutul sau actualitatea / valabilitatea respectivelor pagini de internet, exceptând situația în care caracterul nelegal al acestor informații a fost constatat printr-o decizie a unei autorități publice. Folosirea acestor pagini este supusă unor reguli de utilizare proprii, stabilite de către operatorii respectivelor pagini, utilizatorii având opțiunea de a alege, pe proprie răspundere, accesarea sau refuzul accesării acestor pagini.

Pentru mai multe informații privind protejarea datelor dumneavoastră de către platformele web terțe înspre care există legături de pe site-ul www.webcar.ro, vă rugăm să consultați Informațiile privind Protecția Datelor puse la dispoziție de către respectivele platforme (website-uri).

Distribuirea conținutului pe rețelele de socializare

Conținutul de pe site-ul www.webcar.ro poate fi distribuit pe rețeaua de socializare Facebook, folosind butonul integrat pentru platforma dedicată. Butonul de Facebook este integrat folosind un hyperlink, nu un plugin; în acest mod, ne asigurăm că datele dumneavoastră nu sunt automat transmise serverelor rețelei de socializare în momentul în care accesați site-ul nostru. Mai mult decât atât, atunci când distribuiți conținut de pe site-ul nostru, ne rezumăm la a transmite informația către rețeaua de socializare prin intermediul căreia va fi diseminat conținutul respectiv, fără a transfera date cu caracter personal.

Dacă vă conectați la contul propriu de Facebook cu scopul de a distribui conținut de pe site-ul nostru, datele dumneavoastră sunt prelucrate de către furnizorul rețelei de socializare respective. Pentru informații în legătură cu scopul și modul de colectare a datelor, cu prelucrarea și folosirea ulterioară a acestora de către furnizorul rețelei de socializare, precum și în legătură cu drepturile dumneavoastră și opțiunile de configurare a setărilor pentru protejarea dreptului dumneavoastră la viața privată, vă rugăm să consultați Informațiile privind Protecția Datelor puse la dispoziție de către respectivul furnizor.

Transmiterea către destinatari din afara SEE (Spatiul Economic European)

Administratorii paginii web www.webcar.ro nu transmit date cu caracter personal către destinatari din afara SEE, în așa-numitele state terțe.

 

IV. Protecția proprietății intelectuale

Conținutul paginii www.webcar.ro (incluzând designul, fotografii, imagini, elemente grafice, desene, articole, anunțuri, date, texte, materiale, programe și aplicații etc.) este protejat de legislația privind proprietatea intelectuală (drepturile de autor) în vigoare. Prin urmare, este interzisă utilizarea, cu scopul reproducerii sau distribuirii, a oricăror materiale disponibile pe pagina www.webcar.ro, fără o permisiune scrisă, acordată în prealabil de către NextCar GmbH.

Dealerii își dau acordul ca asupra anunțurilor create de ei cu scopul de a fi publicate pe www.webcar.ro să transmită către NextCar GmbH un drept neexclusiv de autor cu privire la copierea, traducerea, publicarea, republicarea, difuzarea, precum și orice altă formă de expunere publică în cadrul www.webcar.ro.

 

V. Anunțul de vânzare

Pagina www.webcar.ro oferă servicii pentru o singură categorie de utilizatori: persoane juridice (dealeri), care vor încheia un contract scris cu NextCar GmbH, obiectul respectivului contract fiind abonamentul/condițiile negociate de fiecare dealer cu NextCar GmbH în vederea publicării unuia sau mai multor anunțuri.

Abonamentele www.webcar.ro sunt negociate individual cu dealerii și includ numărul de vehicule ce pot fi promovate pe www.webcar.ro, respectiv eventuale extra-opțiuni de care dealerii pot beneficia, precum și prevederi referitoare la condițiile financiare în care o pot face. Scopul extra-opțiunilor este de a mări eficiența anunțurilor standard, îmbunătățindu-le vizibilitatea în lista cu rezultatele căutării și/sau oferindu-le o poziționare mai bună pe paginile de pe site.

Publicarea anunțului este gratuită. Anterior publicării unui anunț, dealerii acceptă în totalitate și necondiționat regulile de utilizare a paginii www.webcar.ro descrise în prezentul document, această acceptare reprezentând o condiție esențială, obligatorie, pentru publicarea oricărui anunț. Dealerii care nu respectă regulile stabilite prin prezentul document pot fi trași la răspundere, potrivit prevederilor acestuia.

Prin acceptarea prezentelor termeni și condiții, utilizatorii, cunoscând prevederile legii penale referitoare la falsul în declarații, declară și își asumă faptul că toate informațiile pe care le furnizează sunt corecte.

Prin accesarea paginii www.webcar.ro, dealerii își dau consimțământul pentru primirea unor comunicări comerciale ulterioare prin intermediul poștei electronice.

Servicii suplimentare pentru dealeri

Pe lângă extra-opțiuni, dealerii pot beneficia de o serie de servicii suplimentare (gratuite sau contra-cost), după cum urmează:

1. Banner cu reclame țintite către anumite categorii de clienți (de exemplu, cei care cumpără autovehicule de la un anumit producător sau un anumit model de la un anumit producător);

2. Link direct către site-ul companiei;

3. Pagină de prezentare separată, în cadrul www.webcar.ro;

4. Operațiuni nelimitate: www.webcar.ro oferă dealerilor săi cu abonament un număr nelimitat de operațiuni, ceea ce permite un management flexibil al stocurilor de vehicule).

Serviciile suplimentare enumerate mai sus au caracter exemplificator și nu limitativ și vor fi negociate și cuprinse în contractele încheiate între dealeri și furnizori.

Datele de identificare ale societății NextCar GmbH sunt afișate la punctul II.


VI. Drepturile furnizorului


Furnizorul (NextCar GmbH) are obligația de a publica toate anunțurile care respectă prezentele reguli de utilizare și pentru care dealerul a achitat prețul aferent.

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a șterge, după caz, anunțurile care:

 • Au un conținut vădit ilegal, defăimător, amenințător, abuziv, vulgar, rasist, discriminator sau care ofensează în orice alt mod viața privată a unei persoane;
 • Nu permit identificarea dealerului în baza datelor furnizate sau datele furnizate sunt false (datele furnizorului nu sunt corecte sau datele vehiculului nu sunt conforme cu realitatea - prețul, datele tehnice și fotografiile);
 • Sunt postate în numele unor alte persoane, fără consimțământul acestora, furtul de identitate pedepsindu-se conform legislației în vigoare;
 • Materialele conțin viruși sau alte programe create să distrugă, să întrerupă sau să limiteze funcționarea unui echipament electronic;
 • Conțin materiale protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, incluzând drepturile la intimitate și viață privată, drepturi de imagine și utilizarea imaginii unei persoane în public și publicitate, în afara cazului în care utilizatorul este proprietarul acestor materiale sau dovedește că a obținut acordul proprietarului sau titularilor de drepturi pentru a posta materialul;
 • Au orice alt conținut ilegal, promovează activitatea ilegală sau încalcă drepturile legale ale altor persoane.


Prin modificare, furnizorul înlătură sau schimbă o parte a anunțului care contravine prevederilor termenilor și condițiilor. Modificarea poate fi efectuată numai dacă partea din anunț care contravine prevederilor prezentului act nu este un element esențial al anunțului.

NextCar GmbH își rezervă dreptul de a bloca, în orice moment și fără a emite o notificare prealabilă, conturile dealerilor care nu respectă aceste reguli, termenii și condițiile de utilizare a acestui site, sau care perturbă sau interferează în orice mod cu operațiunile tehnice ale furnizorului.

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment condițiile de utilizare a paginii, așa încât utilizatorii trebuie să verifice regulat aceasta secțiune, pentru a fi la curent cu apariția unor eventuale actualizări.

Pe lângă blocarea conturilor utilizatorilor care nu respectă termenii și condițiile de utilizare a paginii, furnizorul va sesiza de îndată organele competente în fiecare caz în care se constată că s-au efectuat operațiuni neautorizate asupra acestei pagini, incluzând, dar fără a se limita, la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, etc.

În toate cazurile de ștergere/modificare a unui anunț pentru care s-a achitat deja prețul aferent serviciului, dealerul va fi notificat despre cauzele care au determinat furnizorul să modifice/șteargă respectivul anunț. În caz de modificare/ștergere a unui anunț pentru motivele mai sus enunțate, utilizatorii nu au posibilitatea de a solicita restituirea prețului achitat pentru anunțul în cauză.

Drepturile utilizatorului

Fiecare utilizator trebuie să folosească pagina www.webcar.ro cu conștientizarea răspunderii integrale față de informațiile pe care le transmite și față de tranzacțiile pe care le efectuează.

1. Dreptul de acces

Utilizatorul are dreptul de a obține din partea noastră o confirmare asupra eventualei prelucrări a datelor cu caracter personal care îl privesc și, în cazul prelucrării, are dreptul de acces la respectivele date.

2. Dreptul la rectificare

Utilizatorul are dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care îl privesc. Ținându-se cont de scopurile în care au fost prelucrate datele, utilizatorul are dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Utilizatorul are dreptul de a obține ștergerea datelor care îl privesc, fără întârzieri nejustificate, în situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, a fost retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal. Este posibil să nu ştergem imediat copiile de rezervă de pe serverele noastre active şi să nu eliminăm informaţiile din sistemele noastre de rezervă, doar după o perioadă de 30 de zile.

4. Dreptul la restricționarea prelucrării

Utilizatorul are dreptul de a obține restricționarea prelucrării în următoarele situații: contestarea exactității datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm aceste date; prelucrarea este ilegală, iar utilizatorul se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar utilizatorul ni le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; utilizatorul s-a opus pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor utilizatorului.

5. Dreptul de retragere a consimțământului

În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, utilizatorul poate să își retragă consimțământul în orice moment, cu efect pe viitor. Legalitatea prelucrării datelor utilizatorului nu va fi afectată de acest lucru, până la momentul retragerii consimțământului. Retragerea consimțământului se poate face prin solicitare scrisă, transmisă prin e-mail, la adresa [email protected]

6. Dreptul la opunere

Utilizatorul se poate opune prelucrării datelor, în orice moment, cu efect pe viitor, în cazul în care prelucrarea acestora se realizează pe baza îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public sau se efectuează pe baza unui interes legitim al furnizorului. În cazul în care utilizatorul se opune prelucrării datelor, vom înceta prelucrarea acestor date, cu condiția să nu existe motive imperioase și legitime pentru o prelucrare ulterioară.

7. Dreptul la portabilitatea datelor

La solicitarea utilizatorului, putem pune la dispoziție datele cu caracter personal care îl privesc și pe care acesta ni le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Utilizatorul are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care prelucrarea este efectuată prin mijloace automate și aceasta se bazează pe consimțământul utilizatorului sau pe un contract la care acesta este parte sau pentru încheierea căruia a demarat deja demersuri.

8. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere care are competență asupra domiciliului/sediului sau la autoritatea de supraveghere sub a cărei competență ne aflăm (indicată mai jos):

Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania

9. Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorități de supraveghere

Utilizatorul are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care îl vizează sau în cazul în care autoritatea de supraveghere nu tratează plângerea sau nu îl informează în termen de trei luni cu privire la progresele sau la soluționarea plângerii depuse.

10. Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei operator

Utilizatorul are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile i-au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor cu caracter personal.

În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, vom notifica acest lucru autorității de supraveghere competente fără întârzieri nejustificate.

În cazul în care utilizatorul are orice întrebări referitoare la protecția datelor sau la exercitarea drepturilor sale sau în cazul în care există motiv să formuleze o reclamație, acesta ne poate contacta:

[email protected]


VII. Clauza de nerăspundere

NextCar GmbH nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate în cadrul anunțurilor publicate pe www.webcar.ro. Utilizatorii paginii www.webcar.ro înțeleg și își asumă întreaga responsabilitate pentru conținutul materialelor postate, NextCar GmbH neputând fi tras la răspundere pentru veridicitatea informațiilor publicate de către utilizatori.

NextCar GmbH nu garantează că pagina www.webcar.ro este lipsită de viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător. Utilizatorul folosește această pagină pe riscul propriu, NextCar GmbH fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea paginii.

Furnizorul nu poate garanta că pagina www.webcar.ro va fi disponibilă neîntrerupt. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafișarea anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce excedă în orice mod controlului său, precum nici pentru pagubele pe care utilizatorul le-ar putea suferi din aceasta cauză.


VIII. Comunicări și reclamații

Utilizatorii sunt invitați să trimită comentarii, note, sugestii, observații sau raportări privind încălcarea unor reguli de utilizare a paginii la adresa [email protected]

Utilizatorii pot folosi această adresă de mail și în cazul în care se consideră vătămați în drepturile lor printr-o acțiune a furnizorului.

Furnizorul va răspunde în maxim 10 zile la toate sesizările care sunt întemeiate și care conțin datele de identificare ale expeditorului și descrierea adecvată a situației la care se referă.

Orice reclamații referitoare la publicarea, modificarea sau întreruperea afișării unui anunț vor fi rezolvate numai dacă furnizorul este informat de către utilizator în cel mult 3 zile de la producerea evenimentului care constituie obiectul reclamației.

Utilizatorii se pot adresa de asemenea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, prin accesarea linkului: www.anpc.gov.ro.


IX. Legea aplicabilă

Raporturile juridice născute din prezentul act între furnizor și utilizatori sunt guvernate de legislația românească, cu precădere de OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorului, Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, OG nr.130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță și Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Orice litigiu care are ca obiect o dispută apărută în legătură cu termeii și condițiile de utilizarea a paginii www.webcar.ro, care nu poate fi rezolvată în mod amiabil, urmează a fi soluționată de instanțele competente din Cluj-Napoca, competență pe care utilizatorii o acceptă în mod expres prin luarea la cunoștință și acceptarea acestor termeni și condiții.

Modificări aduse termenilor și condițiilor de utilizare

Termenii și condițiile pot suferi modificări în orice moment, pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru. Administratorul site-ului va asigura accesul permanent al utilizatorului la termenii și condițiile site-ului, fără a-l notifica pe acesta, în prealabil, referitor la schimbările apărute.

 

__________________________

Cookie-uri


1. Ce este un cookie?

Folosit, în prezent, de aproape toate paginile web, un cookie este un fișier text de dimensiune redusă, format din litere și cifre, care se stochează pe computer, pe dispozitivul mobil sau pe alt echipament electronic de pe care se accesează pagini de internet. Cookie-ul se instalează prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge) la prima accesare a unei pagini web; acesta nu conține programe software, viruși sau spyware și, totodată, nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului. Acest tip de fișier permite, în schimb, recunoașterea dispozitivului și echipamentului electronic ale utilizatorului și afișarea paginilor de internet prin adaptarea conținutului la preferințele individuale ale utilizatorului, optimizându-se inclusiv timpul de încărcare a paginilor.

Durata de viață a unui cookie nu este fixă, ci poate varia semnificativ, în funcție de scopul pentru care acesta este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o sesiune de accesare (cookie-uri de sesiune) și nu sunt salvate după ce utilizatorul părăsește website-ul, în vreme ce alte cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri persistente), fie pe o perioadă de timp setată de server, fie până când sunt șterse manual de către utilizator.

Directiva privind fișierele cookie

Protejarea datelor personale în timpul utilizării paginii noastre web este o prioritate pentru noi în ceea ce privește colaborarea cu dumneavoastră, motiv pentru care vă informăm, în continuare, în detaliu, cu privire la colectarea datelor cu caracter personal și a datelor fără caracter personal.

Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății NextCar GmbH, în limitele prevăzute de lege.

Pagina noastră web utilizează un software pentru analiza utilizării. Prin evaluarea datelor astfel colectate, se pot obține informații utile cu privire la nevoile utilizatorilor, informații care contribuie la îmbunătățirea calității ofertei noastre. Astfel, pentru fiecare accesare a uneia sau mai multe pagini de pe site se stochează, fără restricții, următorul set de date:

● Adresa IP a computerului care transmite solicitarea, sub formă anonimizată;
● Data și ora consultării, respectiv a solicitării;
● Denumirea paginii consultate sau a fișierului consultat;
● Referire la pagina de pe care se consultă această pagină;
● Browser-ul folosit de utilizator, inclusiv versiunea acestuia;
● Sistemul de operare de pe dispozitivul folosit de utilizator.


2.
Setările pentru cookie-uri pe această pagină web

2.1. Cookie-uri care nu necesită acordul dumneavoastră: „Category: Necessary”

Fișierele cookie care sunt absolut necesare, numite și „Category: Necessary”, asigură funcții fără de care nu puteți utiliza corect pagina web. Aceste fișiere sunt utilizate exclusiv de noi, fără a fi transmise terților, și sunt stocate doar pentru sesiunea actuală a browser-ului în computerul dumneavoastră. Dintre fișierele cookie care sunt absolut necesare fac parte și așa-numitele „Session-Cookies”, fără de care nu pot fi activate funcțiile din spatele conectării și, implicit, nu este posibilă conectarea.

În plus, asemenea fișiere cookie asigură, de exemplu, în momentul schimbării paginii din http în https (conexiune securizată), funcționalitatea paginii și respectarea cerințelor de securitate cu privire la transferul de date. Pentru utilizarea fișierelor cookie absolut necesare nu se solicită acordul utilizatorului.

Fișierele cookie care sunt absolut necesare nu pot fi dezactivate cu ajutorul funcției acestei pagini. Acestea pot fi, însă, oricând dezactivate cu ajutorul browser-ului folosit.

2.2. Third-Party Cookies care necesită acordul dumneavoastră: „Category: Statistics” și „Category: Marketing”

Pe această pagină web au fost integrate și conținuturi aparținând terților. În timp ce dumneavoastră accesați diverse pagini de pe acest site, acești furnizori terți pot plasa cookie-uri, obținând, astfel, informații privind accesarea, de către dumneavoastră, a respectivelor pagini.

„Category: Statistics”

Cookie-urile de statistică ajută administratorii website-urilor să înțeleagă modul în care vizitatorii acestuia interacționează cu paginile, colectând și raportând informațiile în mod anonim.

 • Google Analytics
 • Webcar statistics

„Category: Marketing”
Cookie-urile de marketing sunt folosite pentru a urmări vizitatorii pe mai multe website-uri. Intenția este aceea de a afișa publicitate relevantă pentru utilizator și, implicit, mai valoroasă pentru gazdă și pentru terți.

 • Google Analytics
 • Facebook Pixel
 • Google Tag Manager
 • etc.

3. Setările fișierelor dumneavoastră cookie

Puteți să vă setați browser-ul în așa fel încât fișierele cookie să fie create doar cu acordul dumneavoastră sau să fie refuzate din start. Vă rugăm să rețineți, totuși, faptul că, fără fișierele cookie, anumite zone ale paginii web nu pot fi utilizate deloc sau pot fi utilizate doar în mod limitat.

Pentru modificarea setărilor privind cookie-urile, va trebui să vă configurați browser-ul după cum urmează:

 

__________________________

Termenii și condițiile de protecție și confidențialitate ale NextCar GmbH, în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor, nr. 679/2016 (GDPR), aplicabil în Uniunea Europeană

NextCar GmbH este entitate juridică germană, cu sediul în Germania, Otto-Hahn Straße 13B, 85521 Hohenbrunn, OT Riemerling.

NextCar GmbH, denumit, în continuare, Operatorul, stochează și procesează anumite date personale ale clienților și partenerilor de afaceri actuali, anteriori și potențiali, ca parte a desfășurării activității economice cotidiene.

Domeniile deținute de NextCar GmbH, la care prezentul document se referă, sunt webcar.ro, webcar.de, webcar24.hu, webcar.md și webcar.eu.

Operatorul poate stoca datele dumneavoastră personale, pe care i le-ați oferit anterior, și le poate prelucra în concordanță cu prevederile Regulamentului General de Protecție a Datelor, nr. 679/2016 (GDPR), aplicabil la nivelul Uniunii Europene, începând cu data de 25.05.2018.

Operatorul stabilește scopul colectării și prelucrării datelor dumneavoastră personale. Prin prelucrare se înțelege orice fel de operațiune, manuală sau automatizată, de preluare, înregistrare, stocare în baza de date a Operatorului, adaptare, consultare, utilizare, distribuire, rectificare sau ștergere. 

 

 1. Scopul și prevederile legale privind colectarea și prelucrarea datelor

Operatorul prelucrează datele clienților săi - persoane fizice sau persoane juridice - prin angajații sau reprezentanții proprii și ai partenerilor (furnizori, producători etc.), pentru îmbunătățirea serviciilor, după cum urmează:

 • Servicii clienți: invitații la evenimente și prezentări, actualizări legate de statusul comenzii autovehiculului sau orice alte servicii (mentenanță, asigurări, tracking, proceduri administrative etc.) asociate acesteia;
 • Informații clienți: date de contact – necesare pentru comunicări ulterioare cu privire la oferte de autovehicule, oferte de finanțare și leasing, servicii de mentenanță, asigurare și orice alte servicii asociate;
 • Publicitate: conținut publicitar personalizat pentru oferte promoționale, produse și servicii;
 • Sondaje: după achiziție / după accesarea unor servicii, cu scopul determinării gradului de satisfacție față de autovehicul sau față de serviciile furnizate de Operator;
 • Servicii adiacente: înmatriculări, închiriere autoturisme, intermediere servicii administrative, intermediere servicii și planuri de finanțare;
 • Obligații legale: colectarea datelor contractuale pentru facturare, transmiterea documentelor către Registrul Auto Român și către Departamentul de Înmatriculări din cadrul Poliției;
 • Asigurarea securității angajaților și clienților: monitorizare video permanentă a activității din incinta și din zonele adiacente showroom-urilor și spațiilor de birouri;
 • Oferirea unor recompense, reduceri și alte beneficii, precum și satisfacerea unor cerințe ale clienților în legătură cu programele de recompensare și fidelizare;
 • Gestionarea cererilor, întrebărilor și reclamațiilor primite.

Operatorul colectează și procesează strict informațiile care sunt absolut necesare pentru eficientizarea proceselor legate de clienți și creșterea calității serviciilor oferite.

 

Prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal

Potrivit Regulamentului GDPR, Operatorul nu colectează sau prelucrează date privind: originea rasială, etnia, preferințele politice, orientarea religioasă sau convingerile filozofice, apartenenţa la sindicate, date biometrice, date genetice, date privind starea de sănătate, viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale clienților.

Temei legal: art. 6 din Regulamentul General de Protecție a Datelor, nr. 679/2016 (GDPR).

 

 1. Categoriile de date personale colectate de Operator

- Datele cu caracter personal asociate la contracte și datele legate de autovehicule (numărul de identificare al autovehiculului, kilometraj etc.), cele pentru publicitate personalizată și pentru cercetare de piață;

- Datele dumneavoastră de identificare (nume complet, domiciliu, număr de telefon personal, adresă de email, număr și serie document de identitate, cod numeric personal, sex, datele bancare;

- Imagini video – sediile Operatorului (showroom, birouri, curte, anexe, etc.) sunt dotate cu echipamente de înregistrare audio-video, iar imaginile astfel capturate sunt stocate pentru o perioadă de până la 6 luni;

- Starea civilă, locul de muncă, veniturile realizate, împrumuturi / ipoteci active - atât pentru client, cât și pentru soț / soție, în cazul în care se achiziționează un autoturism prin leasing sau credit;

Toate aceste date ne parvin direct de la clienți și nu de la terți, fiindu-ne oferite fie în cadrul vizitelor la sediul nostru, fie prin platformele electronice deținute de Operator, prin email sau prin telefon.  

 1. Distribuirea datelor personale către terți

Operatorul distribuie datele dumneavoastră personale exclusiv angajaților și colaboratorilor a căror activitate impune accesul la respectivele date:

- Departamentul IT și colaboratori;

- Departamentul financiar / contabilitate;

- Departamentul resurse umane;

- Departamentul marketing;

- Departamentul relații clienți și relații publice;

- Departamentul juridic;

- Furnizori de bunuri și servicii contractați să presteze pentru sau în numele nostru;

- Parteneri responsabili de livrarea produselor și serviciilor solicitate de dumneavoastră;

- Terțe părți, pentru promoții și oferte disponibile în parteneriat cu Operatorul. Terții vor răspunde, de asemenea, pentru propria supunere la legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

- Datele personale completate pe platformele online (formulare) și introduse în sistemele deținute de Operator, sunt automat transferate și către MTC Cars Cluj (România).

- Datele personale comunicate în mod direct (telefonic, email, mesaj, etc.) către MTC Cars Cluj sunt introduse în sistemele NextCar GmbH (Germania).

- Agenții de recuperare a datoriilor;

- Agenții de aplicare a legii, organe guvernamentale, organisme de reglementare, instanțe sau orice alte autorități publice, dacă avem această obligație legală sau dacă suntem autorizați prin legislația în vigoare.

Operatorul va distribui informaţii cu caracter personal către companii, organizaţii sau persoane terțe în cazul în care consideră cu bună credinţă că accesarea, utilizarea, păstrarea sau dezvăluirea informaţiilor respective sunt necesare în mod rezonabil pentru:

-          respectarea legii aplicabile, a reglementărilor, a unei proceduri legale sau solicitări guvernamentale executorii;

-          punerea în aplicare a Termenilor şi condiţiilor în vigoare, inclusiv investigarea posibilelor încălcări ale acestora;

-          detectarea, prevenirea sau combaterea în alt mod a fraudei, a problemelor de securitate sau de ordin tehnic;

-          protejarea împotriva încălcării drepturilor, proprietăţii sau siguranţei Operatorului, a utilizatorilor sau a publicului, aşa cum se stipulează sau se permite prin lege.

Folosim informațiile culese din cookieuri și din alte tehnologii, cum ar fi etichetele pixel, pentru a îmbunătăți experiența de utilizare și calitatea globală a serviciilor noastre. Când utilizați serviciile noastre/afișați site-ul nostru, putem păstra o înregistrare a comunicării dvs. pentru a ajuta la rezolvarea oricăror probleme pe care le-ați putea întâmpina.

 1. Transferul datelor într-o altă țară

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator se realizează prin intermediul unor parteneri profesionali specializați în prelucrarea datelor.

Partenerii sunt atent selecționați și sunt obligați, contractual, să asigure prelucrarea datelor dumneavoastră în concordanță cu legislația europeană în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. Partenerilor le este strict interzis să utilizeze datele primite în scop propriu sau să le transmită altor entități.  

Informaţiile dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate pe un server situat în afara ţării dvs. de reşedinţă.

 1. Păstrarea datelor

Operatorul stochează datele dumneavoastră pe o perioadă nedeterminată de timp echivalentă cu durata valabilității contractului sau cu durata medie de utilizare a produsului sau serviciului achiziționat, în conformitate cu legislația europeană în vigoare.

 

 1. Drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor personale

- Dreptul de a ști ce date vă sunt prelucrate;

- Dreptul de a primi datele personale prelucrate într-o formă structurată, într-un format electronic care poate fi deschis și citit automat;

- Dreptul de a vă modifica / rectifica datele;

- Dreptul de a fi uitat (dreptul de a vă fi șterse datele cu caracter personal din baza noastră de date), exceptând cazurile în care Operatorul trebuie să păstreze informațiile în scopuri legitime de afaceri sau juridice;

- Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor în orice moment;

- Dreptul la restricționarea prelucrării datelor;

- Dreptul de a vă opune prelucrării datelor.

Aveți dreptul de a solicita atât datele care v-au fost prelucrate, cât și efectuarea oricărei modificări cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal stocate de Operator, adresând acestuia o solicitare prin email, la [email protected].

Nu se pot face modificări sau rectificări asupra datelor privind serviciile și produsele achiziționate, valoarea contractelor și a facturilor, a vizitelor dumneavoastră în showroom sau orice alte informații care ar presupune falsificarea informațiilor.

Atunci când Operatorul poate furniza acces la informaţii va face acest lucru în mod gratuit, cu excepţia cazurilor în care ar fi necesar un efort excesiv. Scopul Operatorului este să furnizeze serviciile într-un mod în care informaţiile sunt protejate împotriva distrugerii accidentale sau rău intenţionate. De aceea, după ce ştergeţi informaţii din cadrul serviciilor, este posibil să nu fie șterse imediat copiile reziduale de pe serverele active şi să nu fie eliminate informaţiile din sistemele de rezervă, doar după o perioadă de 30 de zile.

Nu se pot șterge din baza de date informațiile legate de clienții cu datorii către firmă sau către partenerii direct implicați în tranzacție. Totodată, nu se pot vor șterge date asupra cărora legislația în vigoare stipulează obligativitatea păstrării (facturi, contracte, dovezi de plată etc).

 

 1. Supravegherea video

Operatorul utilizează un sistem video complex de supraveghere a spațiilor deținute (showroom-uri, birouri și spații adiacente acestora), pentru a asigura în permanență siguranța personalului angajat și a clienților și altor persoane aflate în perimetru.

Prelucrarea datelor obținute prin intermediul sistemelor de supraveghere video constă în captarea și stocarea imaginii videografice și extragerea informațiilor ce permit identificarea persoanelor vizate.

Scopurile prelucrării datelor personale prin sistemele de supraveghere este: securitatea persoanelor, monitorizarea spațiilor și a bunurilor, prevenirea și combaterea infracțiunilor, atingerea intereselor legitime. Informațiile astfel înregistrate sunt destinate utilizării de către Operator și pot fi transmise mai departe exclusiv către: persoana vizată, reprezentanții legali sau împuterniciți ai persoanei vizate, reprezentanții autorizați ai Operatorului, organele de urmărire sau cercetare penală și instanțe judecătorești, potrivit prevederilor legislației în vigoare. Termenul de păstrare a datelor este, de asemenea, în conformitate cu legislația în vigoare.

 1. Modificări

Termenii și condițiile, precum și politica noastră de confidenţialitate se pot modifica periodic. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați această pagină pentru schimbări.

 1. Modalități de contact

Dacă doriți să vă exercitați drepturile enumerate la punctul 6 sau dacă doriți mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să vă adresați direct Operatorului, în scris.

Date de contact:

Adresa: NextCar GmbH, Germania, Otto-Hahn Straße 13B, 85521 Hohenbrunn, OT Riemerling.

Adresa de email: [email protected]